Particuliere vergoeding

Wij hanteren scherpe en gunstige tarieven voor de zorg die wij bieden. De tarieven zijn afhankelijk van de benodigde zorg en de kwalificatie van de zorgverleners.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor de aanvraag van tarieven.

Bel voor tarieven
Stuur een e-mail

Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een budget waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U houdt zelf de regie in handen.

Met een PGB kunt u zelf bepalen welke zorg u inkoopt:

  • Begeleiding Individueel
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Kortdurende zorg
  • 24-uurs-zorg

Voor meer informatie kijkt u bij ons Zorgaanbod.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor een PGB, moet er een indicatie zijn gesteld voor:

  • Zorg vanuit de Zorgverzekeraarswet (ZvW)
  • Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Hoe vraagt u een PGB aan?

De Zorggids van Uw Zorg Mijn Zorg adviseert u welke PGB-vorm het beste bij uw zorgvraag past en begeleidt u in het gehele proces.

Bel Andrea 06-30 21 43 31
Stuur een e-mail